Visie

De dood is een onontkoombaar aspect in ons leven we staan daar gelukkig niet dagelijks bij stil. Op het moment dat iemand overlijdt die u dierbaar is zullen emoties u overspoelen en kunt u alle steun goed gebruiken. De regeling en het vormgeven van het moment van afscheid is een belangrijk basis waar later met een goed gevoel op kan worden teruggekeken. Wij kunnen u helpen op de achtergrond met raad en advies om dit moment vorm te geven. Ook houden wij overzicht voor u m.b.t. de kosten zodat u weet wat de uitvaart gaat kosten zonder tegenvallers achteraf. Of de de uitvaart heel groots of juist heel ingetogen is,  belangrijk is dat deze met respect en zorgvuldigheid wordt begeleid en uitgevoerd.

 knipsel-de-vaart

24/7 bereikbaar: 0638842823

Al 12,5 jaar een begrip in de regio.

Uw wens onze zorg