Visie

 

De dood is een onontkoombaar aspect van het leven. Wij kunnen de dood niet ontlopen, evenmin de pijn waarmee dit verlies gepaard gaat.
Op het moment dat u dierbare is overleden zullen emoties u overspoelen en kunt u alle steungoed gebruiken. Het vormgeven van het definitieve moment van afscheid nemen is een belangrijk basis waar later met een goed gevoel op kan worden teruggekeken. Wij willen u helpen om dit moment vorm te geven, een afscheid dat past bij de overledene en waar u als nabestaande goed bij voelt.
Verdriet ontstaat uit liefde die u had voor degene die is overleden. Het verlies verwerken is hard werken en zal gaan vanuit pieken en dalen. Bij de ene mens gaat het snel, terwijl een ander er jaren over doet, ieder beleeft dit op zijn of haar eigen manier.
Of de de uitvaart heel groots of juist heel ingetogen is,  belangrijk is dat deze met respect en zorgvuldigheid wordt begeleid en uitgevoerd.

 

 knipsel-de-vaart

24/7 bereikbaar: 0638842823

Uw wens onze zorg